לפרטים והזמנות:

denise@rimon-tours.co.il

טלפון: 03-5260084
פקס: 03-7605599